შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ბ-ნ მიხეილ ჩხენკელთან

საოციალური მომსახურების სააგენტოს წლიური ანგარიში

EDU ნიუსი

ბლოგი

საგრანტო პროექტები

შეხვედრა სამინისტროში

კანონპროექტის განხილვა